A városok népességének változása a modern világban jelentős változásokon megy keresztül. Az egyre növekvő urbanizáció hatására a városok lakossága gyors ütemben bővül. 

Az urbanizáció, azaz a városi térségek népességének növekedése és koncentrációja, jelentős hatást gyakorol a városokra. Az emberek vonzódnak a városokhoz munkalehetőségek, oktatási intézmények és kultúrális események miatt. Ez a folyamat azonban komoly kihívásokat is felvet, mint például a lakhatási és infrastruktúrális igények növekedése, a közlekedési és környezeti problémák súlyosbodása.

A városokban tapasztalható népességrobbanás következtében jelentős infrastruktúrális kihívások merülnek fel. Az épületek, utak, vízellátó rendszerek és közlekedési hálózatok bővítése és karbantartása az egyre növekvő népesség szükségleteit szolgálja. 

A megnövekedett népesség és a városok zsúfoltsága komoly közlekedési problémákat eredményez. A dugók, a tömegközlekedési rendszerek túlterhelése és a légszennyezés növekedése mind olyan kihívások, amelyekkel szembe kell nézni. Az fenntartható közlekedési megoldások és a városi tervezési stratégiák kidolgozása elengedhetetlen a városi mobilitás javításához és a környezeti terhelés csökkentéséhez.