Az integrált településfejlesztési stratégia a városok fejlődésének meghatározó tényezője napjainkban. Ez a megközelítés olyan átfogó tervezési és irányítási módszert jelent, amely összehangolja a városfejlesztés különböző aspektusait a fenntartható és összetett célok elérése érdekében.

Egy jól kidolgozott integrált településfejlesztési stratégia figyelembe veszi a város gazdasági, szociális, környezeti és kulturális dimenzióit. Ennek eredményeként az intézkedések és projektek egymást erősítik, és összhangban vannak a város hosszú távú fejlődési célokkal.

Emellett figyelmet fordít a közösségi részvételre és a partnerségekre. A városlakók bevonása a tervezési folyamatba lehetővé teszi, hogy az elképzelések és projektek valóban tükrözzék a helyi igényeket és értékeket. Emellett a különböző érdekelt felek, mint például a vállalatok, a civil szervezetek és a kormányzati szervek közötti együttműködés is létfontosságú a stratégia sikere szempontjából.

Valamint elősegíti az innováció és az okos megoldások bevezetését is. A technológiai fejlesztések, az adatelemzés és az okos város megoldások lehetővé teszik a városi infrastruktúra hatékonyabb és fenntarthatóbb működtetését, valamint az életminőség javítását.