Ideális esetben minden város és település vezetésének mozgatórugója a társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés. Az urbanizációnak fenntartható és a modern kor kihívásait figyelembe vevő válaszokat kell adniuk. Ezek eléréséhez elengedhetetlen a tapasztalat és a szakértelem.

A Városfejlesztés Zrt. majd három évtizeddel ezelőtti megjelenése óta keresi és alkalmazza a leghatékonyabb eszközöket és módszereket a települések felvirágoztatása és fejlődése érdekében. Sikereiket nagyban elősegítette az operatív fejlesztési megközelítés és a partnerségen alapuló fejlesztési logika. Referencia munkáik országos szintű és nagy volumenű beruházásokhoz, megvalósíthatósági tanulmányokhoz és tervekhez kapcsolódnak.

Területfejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatásként vállalják pályázati vagy egyéb célú megvalósíthatósági tanulmányok, városfejlesztési, városrendezési terv illetve komplex akciótervek kidolgozását. Szolgáltatásaik között szakmai továbbképzések, monitoring és tanácsadás is szerepel.