Ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk a munkaerőpiacon, szükség van új készségek, képességek, megszerzésére, kompetenciáink bővítésére. Hiszen ma már a legritkább esetben fordul csak elő, hogy valaki a tanulmányai befejezése után egész életében ugyanazt a munkát végezze.  

Időről időre váltani kényszerülünk, ami új képességek, készségek megszerzését teszi szükségessé, hogy új pozíciónkban is sikeresek lehessünk. A rendkívül gyorsan változó környezet, a technológia fejlődése szükségessé teszi a kompetenciák fejlesztését, amelyekre még nagyobb szükség lesz a jövőben, mint a szigorú értelemben vett szakmai tudásra

Zsuffa Ákos az FVSZ elnöke szerint nem csak a felnőttképzésnek, hanem a közoktatásnak is fejlesztenie kellene a kreativitást, az együttműködési készséget, a lényeglátást. Zsuffa Ákos a szakképzés átalakításával kapcsolatban elmondta, hogy különösen fontos kérdés lesz, hol fog meghúzódni a határ az alapképzés és a felnőttképzés között.