A településrendezési terv a településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv összessége. Ez a dokumentum határozza meg illetve befolyásolja az ország, illetve egyes térségeinek műszaki és fizikai szerkezetét. A terv célja, hogy biztosítsa az adott térség vagy terület adottságainak és erőforrásainak hosszú távú hasznosítását és védelmét. Célja továbbá az is, hogy érvényesítse az adott térségben az ökológiai elveket, és a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését tegye lehetővé. A terv szabályozza a településen a területfelhasználás rendszerét és az optimális hosszú távú területi szerkezetét.

A településrendezés területén egyfajta paradigmaváltást hoztak a 2021-ben megjelent törvénymódosítások, amelynek nyomán a településeknek a településrendezési eszközeik komplett felülvizsgálatát kell elvégezniük.

Az új jogszabállyal több, mint 30 törvény kerül módosításra, amelyek közül a településrendezés szempontjából a legfontosabb az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.)