A településfejlesztés fogalma egy olyan szóalkotás, ami viszonylag új a magyar nyelvű szakmai tevékenységben és jogi szabályozásban.  A témára vonatkozó első országos jellegű, törvényi szintű jogi szabályozás a városrendezésről és építésügyről alkotott 1937 : VI. törvénycikk. Ez a szabályozás több mint hat évtized világra szóló sikereket elért budapesti városépítési, városfejlesztési gyakorlatára támaszkodva születhetett meg. Ez a törvénycikk azonban még egyáltalán nem ismerte a településfejlesztés fogalmát, az csak később kezdett elterjedni.  

A településfejlesztés, területfejlesztés egyrészt településrendezési és településfejlesztési tervek készítéséből, vagyis településfejlesztési és településrendezési tervezésből, másrészt ezek megvalósításából áll. A településrendezési és településfejlesztési terveknek a közszféra által építési tevékenységgel, a város, a település épített szövetébe, épített környezetébe való fizikai beavatkozással történő megvalósítása az operatív településfejlesztés, operatív városfejlesztés.