Mindenkit érintő változásokat vezettek be a Munka Törvénykönyve legújabb módosításával, melyet 2022 december 7-én fogadott el a Parlament. Erre a 2019/1152. számú EU irányelv miatt került sor, melyben átlátható és kiszámítható munkakörülmények kialakítása a cél.

Eszerint a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 7 napra rövidül, ezen időtartamon belül kell írásban közölnie a munkavállalóval a pontos munkafeltételeket: a munkavégzés helyét, a munkaviszony kezdetét és tartamát, a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokat, a munkaidő-beosztás részletei (a hét napjai, a napi munkaidő kezdő és befejező időpontja), a munkáltató képzési politikáját, a képzésre fordítható időtartamát. Ha külföldi munkavégzés is történik, akkor ennek körülményeit való kiutazást megelőző hét nappal írásban kell közölni.

Ezen felül a módosítás kibővíti az apasági szabadság intézményét, az eddigi 5 fizetett nap helyett további 5 nap igénybe vehető, azonban csak a távoléti díj 40%-ával. Bevezetik továbbá a szülői szabadság lehetőségét, melyben a gyermek 3 éves koráig a szülő összesen 44 nap szabadságot igényelhet, melyre csupán 10%-os távolléti díjat kaphat.